אם שמרת פרטים בעבר, יש להזין דוא”ל לכניסה לכרטיסך האישי
נא למלא כתובת מייל על מנת שתוכלו לקבל העתק מסמך
פרטי המעסיק
שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
כתובת
עיר מגורים
פרטי העובד
(ניתן להקליד באותיות לועזיות בכל שפה)
שם פרטי
שם משפחה
מספר דרכון
תאריך לידה
ארץ מוצא
הפקת התלוש בשפת העובד או בשפה המובנת לו.
מצב משפחתי
מין
פרטי העסקה
מעסיק המעסיק עובד זר בביתו בסיעוד ישלם עבורו דמי ביטוח לאומי בשיעור 2% מהשכר ברוטו הכולל כל מרכיב שכר המשולם ולא ינכה סכום זה מהעובד.
תאריך תחילת עבודה
חוק פנסיה חובה מחייב את המעסיק להפריש לעובד/ת עבור קופת פקדון מהחודש השביעי לעבודה אלא אם לעובד/ת קיימת קופה ממעסיק קודם ואז המעסיק מחויב להפריש לקופת הפקדון מהחודש הראשון להעסקת העובד/ת.
פרטי תשלומים
חודש השכר
שכר עבודה ששולם לעובד/ת בפועל כולל דמי כיס שבועיים.
סמנ/י כאן
נא למלא את סך דמי הכיס ששולמו לעובד במהלך חודש העבודה, הסכום יכלל בשכר ששולם בפועל ונרשם כאן רק לשם חישוב התלוש.
עבודה בימי מנוחה
עבודה בימי חג
לעובד/ת יש זכות לצבירת ימי חופשה במהלך שנת עבודה, חישוב הזכות לימי חופשה הוא לפי מספר שנות העבודה - בשנים ראשונה עד חמישית 14 ימים לפדיון, שנה שישית 16 ימים בשנה שביעית ואילך 18 ימים. אם הוזן תאריך אחרון ששולמו ימי החופשה, המערכת תחשב לתשלום את פדיון ימי החופשה שלא נוצלו .
נא למלא תאריך אחרון בו שולם בגין פדיון צבירת ימי חג. לעובד/ת יש זכות של 9 ימי חג בשנה.
ימי הבראה לפדיון בתום שנת עבודה. עלות יומית הנקבעת מעת לעת בצו הרחבה. שנה ראשונה 5 ימים, שנים שניה ושלישית 6 ימים שנים רביעית עד עשירית 7 ימים לתשלום. אם הוזן תאריך אחרון ששולמו ימי הבראה, המערכת תחשב לתשלום לשנה הנוכחית את פדיון ימי ההבראה.
בשדה זה ניתן להוסיף מרכיב שכר משתנה ושאינו מחושב לתנאים סוציאלים.
ימי הבראה לפדיון בתום שנת עבודה. עלות של 378 שח על כל יום. שנה ראשונה 5 ימים, שנים שניה ושלישית 6 ימים שנים רביעית עד עשירית 7 ימים לתשלום. אם הוזן תאריך אחרון ששולמו ימי הבראה, המערכת תחשב לתשלום לשנה הנוכחית את פדיון ימי ההבראה.
עובד/ת זר/ה המועסק/ת בבית המעסיק אינו/ה זכאי/ת לשעות נוספות אך בהעסקה מחוץ לבית המעסיק למשל בבית חולים בעת שהמעסיק מאושפז, יש לשלם מעבר ל8 שעות עבודה שעות נוספות, שעתיים ראשונות לפי 125% משכר היסוד השעתי ומהשעה השלישית 150% מהשכר היסוד השעתי.
שעות נוספות בתאריך
ניכויים
ימי חופשה שנוצלו
ימי מחלה שנוצלו
נא למלא ימי חג שהעובד/ת ניצל/ה מאז ששולם פדיון צבירת ימי חג
עובד רשאי, בהסכמת המעסיק, לצאת לחופשה ללא תשלום (חל"ת) מבלי שיחסי העבודה יתנתקו, משך החופשה ללא תשלום יהיה בהתאם להסכמת הצדדים, העובד זכאי לחזור ולעבוד באותם התנאים שבהם עבד לפני שיצא לחופשה ללא תשלום.
האם ברצונך לקזז ניכויים לעובד/ת
הצג ניקויים
קיימת לרשותך זכות לקזז לעובד/ת בגין דמי כלכלה מחייה וביטוח רפואי בהתאם לאזור מגורים על פי החישוב הבא -
אזור מגורים :
ירושלים - 475.23; תל אביב - 540.39 ; חיפה/מרכז - 360.29 ; דרום - 320.29 ; צפון - 294.70 ;
ביטוח בריאות - 159.45
הוצאות נלוות - 89.11
דמי כלכלה ומחייה לפי אזור מגורים
הוצאות כלכלה ומחייה
תשלום עבור הוצאות כלכלה ומחייה, ניתן לשנות את הסכום לבחירתך לכל סכום עד 10% מהשכר
ביטוח רפואי
תשלום עבור ביטוח רפואי, ניתן לשנות את הסכום לבחירתך לכל סכום עד לגובה של 159.45
הוצאות נלוות
תשלום עבור הוצאות נלוות, ניתן לשנות את הסכום לבחירתך לכל סכום עד לגובה של 89.11
הפרשה לפיצויים: מומלץ להפריש מדי חודש לקופת פיצויים לפי החוק בגובה של 6% משכר מינימום וישולם לעובד/ת במקרה שמתפטר/ת. עם זאת, אם העובד/ת י/תתפטר יש לשלם פיצויים לפי משכורת בשנה ולכן גובה ההפרשה המתאים הוא 8.33% משכר המינימום.
אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת
אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת.