יש להזין דוא”ל לכניסה לכרטיסך האישי, אם נשמרו פרטים בעבר, הם יצגו כאן
נא למלא כתובת מייל על מנת שתוכלו לקבל את המסמך הדרוש
פרטי המעסיק
שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
כתובת
עיר מגורים
פרטי העובד
שם פרטי
שם משפחה
מספר דרכון
תאריך לידה
ארץ מוצא
הפקת התלוש בשפת העובד או בשפה המובנת לו.
מצב משפחתי
נא למלא מין
פרטי העסקה
נא למלא תאריך תחילת עבודה
נא למלא תאריך מתן הודעת סיום עבודה.
עובד שעבד בתקופת ההודעה המוקדמת זכאי לשכר עפ״י שכר מינימום פחות הניכויים המקובלים בחוק
תשלום מחברת סיעוד
תשלום מקדמות/מפרעות
על פי חוק פנסיה חובה, בעת סיום ההעסקה, המעסיק מחויב לשלם לעובד/ת פיצויים. אם סיום ההעסקה בוצע ביוזמת העובד/ת אז סך התשלום נגזר מהפרשה בגובה של 6% משכר העובד/ת ואם סיום ההעסקה בוצע ביוזמת המעסיק אז סך התשלום נגזר מהפרשה של 8.33% משכר העובד/ת. התשלום יחושב לפחות לפי שכר מינימום.
סיבת פיטורין
נא למלא תאריך סיום עבודה בפועל
נא למלא תאריך סיום עבודה
פרטי תשלומים
תשלום בגין יתרת ימי החופשה שנצברו לעובד/ת בתום תקופת ההעסקה שנתית לפי 212 שח ליום. לעובד/ת יש זכות לצבירת ימי חופשה במהלך שנת עבודה, חישוב הזכות לימי חופשה הוא לפי מספר שנות העבודה - בשנים ראשונה עד חמישית 14 ימים לפדיון, שנה שישית 16 ימים בשנה שביעית ואילך 18 ימים
נא למלא ימי חופשה שהעובד/ת ניצל/ה מאז ששולם פדיון צבירת ימי חופשה.
נא למלא תאריך אחרון בו שולם בגין פדיון צבירת ימי חג. לעובד/ת יש זכות של 9 ימי חג בשנה.
נא למלא ימי חג שהעובד/ת ניצל/ה מאז ששולם פדיון צבירת ימי חג
תאריך אחרון בו שולמו דמי הבראה, יתרת ימי ההבראה שנותרו לעובד/ת מהתשלום האחרון או מתחילת העבודה לפי 378 שח ליום. הזכאות בשנה הראשונה 5 ימים, בשנים שניה ושלישית 6 ימים ובשנים רביעית עד עשירית 7 ימים. העובד/ת שסיים את העסקתו ראשי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 שנים שקדמו למועד הגשת התביעה
שכר מינימום עדכני המהווה בסיס לחישוב זכויות העובד/ת על פי חוק. אם שולם לעובד/ת שכר השונה משכר מינימום, ניתן לעדכן ולהפיק מסמך גמר חשבון בהתאם.
טבלת שכר מינימום לפי תקופות משנת 2008:
01/01/2008 - 30/06/2008 => 3710 ש"ח
01/07/2008 - 31/12/2008 => 3850 ש"ח
01/01/2009 - 31/12/2009 => 3850 ש"ח
01/01/2010 - 31/03/2011 => 3850 ש"ח
01/04/2011 - 30/06/2011 => 3890 ש"ח
01/07/2011 - 30/09/2012 => 4100 ש"ח
01/10/2012 - 31/12/2012 => 4300 ש"ח
01/01/2013 - 31/12/2013 => 4300 ש"ח
01/01/2014 - 31/03/2015 => 4300 ש"ח
01/04/2015 - 30/06/2016 => 4650 ש"ח
01/07/2016 - 31/12/2016 => 4825 ש"ח
01/01/2017 - 31/12/2017 => 5000 ש"ח
01/01/2018 - 31/12/2020 => 5300 ש"ח

בגמר חשבון יש לשלם לעובד את זכות הפקדון החודשי בגובה של 6.5% משכר מינימום. אם שולמה משכורת גבוהה יותר, ניתן לשלם את הסכום לפקדון מהשכר ששולם בפועל אך לא על שכר הנמוך משכר מינימום.
חוק פנסיה חובה מחייב את המעסיק להפריש לעובד/ת עבור קופת פקדון מהחודש השביעי לעבודה אלא אם לעובד/ת קיימת קופה ממעסיק קודם ואז המעסיק מחויב להפריש לקופת הפקדון מהחודש הראשון להעסקת העובד/ת.
האם להפריש לעובד פיצויים מתחילת תקופת העבודה?
אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת
הטבה ללקוחות סוכנות הילית, אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת.