אם שמרת פרטים בעבר, יש להזין דוא”ל לכניסה לכרטיסך האישי
נא למלא כתובת מייל על מנת שתוכלו לקבל את המסמך הדרוש
פרטי המעסיק
שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
כתובת
עיר מגורים
פרטי העובד
שם פרטי
שם משפחה
מספר דרכון
תאריך לידה
ארץ מוצא
הפקת התלוש בשפת העובד או בשפה המובנת לו.
מצב משפחתי
נא למלא מין
פרטי העסקה
נא למלא תאריך תחילת עבודה
נא למלא תאריך סיום עבודה
פרטי תשלומים
תשלום בגין יתרת ימי החופשה שנצברו לעובד/ת בתום תקופת ההעסקה שנתית לפי 212 שח ליום. לעובד/ת יש זכות לצבירת ימי חופשה במהלך שנת עבודה, חישוב הזכות לימי חופשה הוא לפי מספר שנות העבודה - בשנים ראשונה עד חמישית 14 ימים לפדיון, שנה שישית 16 ימים בשנה שביעית ואילך 18 ימים
נא למלא ימי חופשה שהעובד/ת ניצל/ה מאז ששולם פדיון צבירת ימי חופשה.
נא למלא תאריך אחרון בו שולם בגין פדיון צבירת ימי חג. לעובד/ת יש זכות של 9 ימי חג בשנה.
נא למלא ימי חג שהעובד/ת ניצל/ה מאז ששולם פדיון צבירת ימי חג
תאריך אחרון בו שולמו דמי הבראה, יתרת ימי ההבראה שנותרו לעובד/ת מהתשלום האחרון או מתחילת העבודה לפי 378 שח ליום. הזכאות בשנה הראשונה 5 ימים, בשנים שניה ושלישית 6 ימים ובשנים רביעית עד עשירית 7 ימים.
שכר מינימום עדכני המהווה בסיס לחישוב זכויות העובד/ת. אם שולם לעובד/ת שכר גבוה יותר, ניתן לעדכן בהתאם.
אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת
הטבה ללקוחות סוכנות הילית, אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת.