אם שמרת פרטים בעבר, יש להזין דוא”ל לכניסה לכרטיסך האישי
נא למלא כתובת מייל על מנת שתוכלו לקבל את המסמך הדרוש
פרטי המעסיק
שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
כתובת
עיר מגורים
פרטי העובד
שם פרטי
שם משפחה
מספר דרכון
תאריך לידה
ארץ מוצא
הפקת התלוש בשפת העובד או בשפה המובנת לו.
מצב משפחתי
מין
פרטי העסקה
מעסיק חייב לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי על מנת שיוכל לדווח תשלום עבור עובד/ת זר/ה המועסק/ת אצלו. גובה התשלום 2% משכר העובד מעל 5,500 ברוטו. מתחת לגובה שכר זה המעסיק פטור מתשלום.
תאריך תחילת עבודה
חוק פנסיה חובה מחייב את המעסיק להפריש לעובד/ת עבור קופת פקדון מהחודש השביעי לעבודה אלא אם לעובד/ת קיימת קופה ממעסיק קודם ואז המעסיק מחויב להפריש לקופת הפקדון מהחודש הראשון להעסקת העובד/ת.
פרטי תשלומים
חודש השכר
שכר עבודה ששולם לעובד/ת בפועל כולל דמי כיס שבועיים.
סמן/י כאן על מנת לבחור תקופת העסקה מקוצרת
נא למלא את סך דמי הכיס ששולמו לעובד במהלך חודש העבודה, הסכום יכלל בשכר ששולם בפועל ונרשם כאן רק לשם חישוב התלוש.
ימי עבודה במנוחה
ימי עבודה חג
לעובד/ת יש זכות לצבירת ימי חופשה במהלך שנת עבודה, חישוב הזכות לימי חופשה הוא לפי מספר שנות העבודה - בשנים ראשונה עד חמישית 14 ימים לפדיון, שנה שישית 16 ימים בשנה שביעית ואילך 18 ימים. אם הוזן תאריך אחרון ששולמו ימי החופשה, המערכת תחשב לתשלום את פדיון ימי החופשה שלא נוצלו . לידיעה, על פי חוק, אין לפדות לעובד/ת את ימי החופשה בטרם סיום תקופת ההעסקה.
ימי הבראה לפדיון בתום שנת עבודה. עלות של 378 שח על כל יום. שנה ראשונה 5 ימים, שנים שניה ושלישית 6 ימים שנים רביעית עד עשירית 7 ימים לתשלום. אם הוזן תאריך אחרון ששולמו ימי הבראה, המערכת תחשב לתשלום לשנה הנוכחית את פדיון ימי ההבראה.
עובד/ת זר/ה המועסק/ת בבית המעסיק אינו/ה זכאי/ת לשעות נוספות אך בהעסקה מחוץ לבית המעסיק למשל בבית חולים בעת שהמעסיק מאושפז, יש לשלם מעבר ל8 שעות עבודה שעות נוספות, שעתיים ראשונות לפי 125% משכר היסוד השעתי ומהשעה השלישית 150% מהשכר היסוד השעתי.
שעות נוספות בתאריך
ניכויים
ימי חופשה שנוצלו במהלך חודש העבודה
ימי מחלה שנוצלו במהלך חודש העבודה
קיימת לרשותך זכות לקזז לעובד/ת בגין דמי כלכלה מחייה וביטוח רפואי בהתאם לאזור מגורים על פי החישוב הבא -
הוצאות מגורים :
ירושלים - 423.91; תל אביב - 482.02 ; חיפה/מרכז - 321.37 ; דרום - 285.69 ; צפון - 285.69 ;
ביטוח בריאות - 143.97
הוצאות נלוות - 80.47
דמי מגורים לפי אזור
הוצאות כלכלה
תשלום עבור הוצאות כלכלה ומחייה, ניתן לשנות את הסכום לבחירתך לכל סכום עד 10% מהשכר
ביטוח רפואי
תשלום עבור ביטוח רפואי, ניתן לשנות את הסכום לבחירתך לכל סכום עד לגובה של 143.97
הוצאות נלוות
תשלום עבור הוצאות נלוות, ניתן לשנות את הסכום לבחירתך לכל סכום עד לגובה של 80.47
הפרשה לפיצויים: מומלץ להפריש מדי חודש לקופת פיצויים לפי החוק בגובה של 6% משכר מינימום וישולם לעובד/ת במקרה שמתפטר/ת. עם זאת, אם העובד/ת י/תתפטר יש לשלם פיצויים לפי משכורת בשנה ולכן גובה ההפרשה המתאים הוא 8.33% משכר המינימום.
אם בידך קוד קופון, נא להזין כעת
הטבה ללקוחות סוכנות הילית, אם בידך קוד קופון, נא להזין כעת.