אם שמרת פרטים בעבר, יש להזין דוא”ל לכניסה לכרטיסך האישי
מלא כתובת מייל על מנת שתוכלו לקבל העתק מסמך
פרטי המעסיק
שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
כתובת
עיר מגורים
פרטי העובד
שם פרטי
שם משפחה
מספר דרכון
תאריך לידה
ארץ מוצא
הפקת התלוש בשפת העובד או בשפה המובנת לו.
מצב משפחתי
מין
פרטי העסקה
תאריך תחילת עבודה
תאריך אחרון בו שולמו פדיונות של ימי חופשה, ימי חג וימי הבראה
נא לציין את התאריך שעד אליו ברצונך לבצע פדיון ימי חג, ימי חופשה ודמי הבראה.
פרטי תשלומים
ניתן לצבור ימי חופשה לתקופה הבאה
תשלום בגין יתרת ימי החופשה שנצברו לעובד/ת בתום תקופת ההעסקה שנתית לפי 222.80 שח ליום. לעובד/ת יש זכות לצבירת ימי חופשה במהלך שנת עבודה, חישוב הזכות לימי חופשה הוא לפי מספר שנות העבודה - בשנים ראשונה עד חמישית 14 ימים לפדיון, שנה שישית 16 ימים בשנה שביעית ואילך 18 ימים
אם בנוסף לחופשה ללא תשלום ניצל ימי חופשה במהלך השנה יש לקזז גם אותם מסך הצבירה.
אם בנוסף ימי חג ניצל ימי חג במהלך השנה יש לקזז גם אותם מסך הצבירה.
תאריך אחרון בו שולמו דמי הבראה, יתרת ימי ההבראה שנותרו לעובד/ת מהתשלום האחרון או מתחילת העבודה לפי 378 שח ליום. הזכאות בשנה הראשונה 5 ימים, בשנים שניה ושלישית 6 ימים ובשנים רביעית עד עשירית 7 ימים.
שכר מינימום עדכני המהווה בסיס לחישוב זכויות העובד/ת על פי חוק. אם שולם לעובד/ת שכר השונה משכר מינימום, ניתן לעדכן ולהפיק מסמך פדיונות בהתאם.
בגמר חשבון יש לשלם לעובד את זכות הפקדון החודשי בגובה של 6.5% משכר מינימום. אם שולמה משכורת גבוהה יותר, ניתן לשלם את הסכום לפקדון מהשכר ששולם בפועל אך לא על שכר הנמוך משכר מינימום.
אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת
הטבה ללקוחות סוכנות הילית, אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת.