אם שמרת פרטים בעבר, יש להזין דוא”ל לכניסה לכרטיסך האישי
מלא כתובת מייל על מנת שתוכלו לקבל העתק מסמך
פרטי המעסיק
שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
כתובת
עיר מגורים
פרטי העובד
שם פרטי
שם משפחה
מספר דרכון
תאריך לידה
ארץ מוצא
הפקת התלוש בשפת העובד או בשפה המובנת לו.
מצב משפחתי
מין
פרטי העסקה
תאריך תחילת עבודה
תאריך אחרון בו שולמו פדיונות של ימי חופשה, ימי חג וימי הבראה
נא לציין את התאריך שעד אליו ברצונך לבצע פדיון ימי חג, ימי חופשה ודמי הבראה.
פרטי תשלומים
ניתן לצבור ימי חופשה לתקופה הבאה
אם בנוסף לחופשה ללא תשלום ניצל ימי חופשה במהלך השנה יש לקזז גם אותם מסך הצבירה.
אם בנוסף ימי חג ניצל ימי חג במהלך השנה יש לקזז גם אותם מסך הצבירה.
שכר מינימום עדכני המהווה בסיס לחישוב זכויות העובד/ת על פי חוק. אם שולם לעובד/ת שכר השונה משכר מינימום, ניתן לעדכן ולהפיק מסמך פדיונות בהתאם.
בגמר חשבון יש לשלם לעובד את זכות הפקדון החודשי בגובה של 6.5% משכר מינימום. אם שולמה משכורת גבוהה יותר, ניתן לשלם את הסכום לפקדון מהשכר ששולם בפועל אך לא על שכר הנמוך משכר מינימום.
אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת
הטבה ללקוחות סוכנות הילית, אם בידך קוד קופון, נא להזין אותו כעת.