מדיניות פרטיות

אנו שמחים שבחרתם להיעזר בשירותים שלנו,
תודה שאתם נותנים בנו אמון ומאפשרים לנו לבצע עבורכם באופן מקצועי מסמכים חשבונאיים על פי המידע שמסרתם לנו.
ברור לנו שזו אחריות גדולה ואנו מתחייבים להגן על המידע שנמסר לנו ולא לשתף בו מי שאינו נוגע בדבר ולתת לך כל נתון מהותי הקשור לאחד המוצרים שרכשתם מאיתנו.